Hem - Stureby Villaägareförening

INBJUDAN TILL FIXA LADDPLATS

Inbjudan till informationskväll om att fixa laddplats
Onsdagen den 20 mars har vi en informationskväll på Kungsholmen om att fixa laddplats hemma. I bifogad inbjudan finns mer information om program och även fler tillfällen som går lika bra att anmäla sig till.
Seminariet är kostnadsfritt. Läs mer och anmäl er på fixaladdplats.se
Miljöförvaltningen
Plan och Miljö, Energi och klimat
stockholm.se
energiradgivningen.se

Bifogad fil

ÅRSMÖTE 11 APRIL KL. 19:00 I STUREBYSKOLAN.

Inför årsmötet har vi lagt vi upp listan nedan över de aktiviteter som vi gjort sedan 2003.
Vi återkommer snart med vad vi kommer ha på dagordningen för årets möte.

Bifogad fil

NY LOGOTYPE FÖR VILLAÄGARNA

I samband med utskicket av inbetalningen av medlemsavgiften för 2019 (305:- subventionerat pris) presenterar Villaägareförbundet sin nya logotype. Eftersom den inte har visats tidigare, och när det förekommer många bluffakturor från oseriösa företag, så har styrelsen fått ett antal frågor om det är "rätt" villaägareförening som skickat fakturan. Om fakturan kommer inplastad tillsammans med tidningen Villaägaren och har ditt medlemkort fastsatt på följebrevet så är allt i sin ordning.
Den gamla logotypen kommer att existera parallellt med den nya under en övergångstid på ca ett halvt år.

SKYMMANDE HÄCKAR - TVÅNGSKLIPPNING ELLER SKADESTÅNDSSKYLDIG

Kommunen kommer att ta hårdare tag mot fastighetsägare som struntar i att klippa trafikfarliga häckar. Kommunen kan komma att tvångsklippa för höga häckar och skicka räkningen till tomtägaren. "-Vi har stöd i lagboken att göra detta. Det ska inte vara så att skolbarn måste gå ut i körbanan på grund av vildvuxna häckar, säger Claes Thunblad, enhetschef på trafikkontoret." Läs mer om vad som gäller på nedanstående länk. Du kan också ladda ner och skriva ut dokumentet.
Källa: Mitt i Söder

OBS! Om det händer en olycka för att du inte har klippt din häck kan du bli skadeståndsskyldig enligt plan- och bygglagen.
Läs mer om vad som gäller på nedanstående länk. Du kan också ladda ner och skriva ut dokumentet.
Källa: Stockholms stad

Bifogad fil

MOBIL MILJÖSTATION TILL STUREBY

Stockholms stads mobila miljöstation kommer till Stureby även 2019

stockholmvattenochavfall.se

Den mobila miljöstationen tar emot ditt bärbara farliga avfall. Du kan även lämna elavfall upp till en mikrovågsugns storlek. Större mängder farligt avfall eller elavfall är du välkommen att lämna på stadens återvinningscentraler.
Du kan skapa en SMS-påminnelse på sidan.

NY DIGITAL ANSLAGSTAVLA FÖR STOCKHOLMS STAD

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. En av förändringarna i den nya kommunallagen är att den fysiska anslagstavlan, där bland annat tillkännagivanden av justerade protokoll anslås, ersätts av en digital anslagstavla.
Du hittar den nya digitala anslagstavlan för Stockholms stad på www.stockholm.se.
Kungörelser enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken publiceras på en särskild sektion av anslagstavlan.
Kungörelser enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken

GRANNSAMVERKAN HJÄLPER DIG ATT SKYDDA DITT HUS!

Läs mer om inbrott i närområdet. Närpolisen i Globen informerar på Inbrottsinfo som vi lagt upp på följande sida.
Läs mer i senaste varningsbrev!

GDPR - BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Som medlem i Stureby Villaägareförening, en till Villaägarnas Riksförbund ansluten lokalförening, behandlar vi dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).
Efter den 25 maj 2018 ersätts PUL med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som då blir lag i alla medlemsländer, Sverige inkluderat. Denna nya förordning innebär en del viktiga ändringar i hur personuppgifter får behandlas.
Medlemsregistret ligger centralt hos Villaägarna, men då vi vid behov behandlar medlemmars personuppgifter lokalt har styrelsen fått den utbildning som krävs för att leva upp till de nya krav GDPR ställer på föreningen.
Om du inte vill kvarstå i registret, och därmed också utträda som medlem, kan du meddela detta till ordforande@sturebyvilla.se eller sekreterare@sturebyvilla.se
Som individ har du rätt att veta vilka uppgifter som finns registrerade på dej, i så fall är du också välkommen att höra av dig.

NI SOM MISSADE INFORMATIONSKVÄLLEN OM SOLENERGI

HÄR FINNS LARS ANDRÉNS PRESENTATION FRÅN INFORMATIONSKVÄLLARNA OM SOLCELLER VÅREN 2018.

Läs mer i pdf:en här energiradgivningen.se

Skapad av IT Advisory Nordic