Historik - Stureby Villaägareförening

Nyinflyttad? - Välkommen till Stureby!

Till dig som under året är nyinflyttad till Stureby vill vi, som är dina grannar och medlemmar i Stureby Villaägareförening u.p.a, hälsa dig och din familj hjärtligt välkomna till Stureby. Vi i styrelsen är säkra på att ni, som så många andra, kommer att trivas i trakten.

Stureby med närmaste omgivningar har så mycket att erbjuda. Det är nära till praktiskt taget allting, vilket också bidrar till att göra området bekvämt att bo i. Kanske är det därför som så många här är både andra och tredje generationens Sturebybor.

För inte så länge sedan fanns det gott om varg - ”tusse” i omgivningarna och Tussmötetorpet, som numera ligger mitt i bebyggelsen, var utmark till Ersta Gård. När AB Villahem 1921 började bygga kring dåvarande Tussmötetorpet ville man kalla området för ”Ersta Villastad”. Men diakonisällskapet protesterade och området döptes till Stureby med hänvisning till att Sten Sture d.y. här vid Brännkyrka anföll och vann över Kristian II som med en stark dansk flotta belägrade Stockholm 1518. Din nya hembygd har alltså en ärorik historia.

Eftersom Stureby ligger högt och vackert, byggde många stadsbor sommarstugor här under slutet av 1800- och början av 1900-talet. De flesta av husen för permanentboende byggdes under åren 1921-1955 och numera finns det bara ett fåtal sommarstugor och tomma tomter kvar.

På den tiden var Stureby ett komplett samhälle med tätt mellan kvartersbutikerna och alla tänkbara serviceinrättningar. Det fanns t.o.m en egen biograf - Corso i hörnet på kvarteret Tussmötetorpet. Mer finns att läsa i olika böcker om Stureby. Redan 1923 gick grannarna samman och bildade en villaägare-förening. Den lever än idag och omfattar praktiskt taget alla Sturebys villaägare. Vi har flera gemensamma aktiviteter där ”Samverkan mot brott” kanske är den viktigaste. Där har vi alltid behov av fler kvarters-ombud, så anmäl dig till ordförande om du är intresserad. Som medlem är du också med i Villaägarnas Riksförbund och stöder dess arbete att ta tillvara medlemmarnas intressen avseende fastighetsskatt och energifrågor samt har tillgång till deras sevicepaket och erbjudanden. Vi har två medlemsmöten om året för att besluta om olika aktiviteter i vårt närområde. Stureby Villaägareförening sponsrar också det uppskattade valborgsmässofirandet på Enskedefältet.

Föreningen äger en stor tomt i anslutning till Vivstavarvsparken. Den hyr vi ut till Stockholms stad som driver en förskola där. Därför är vår förening en ekonomisk förening och intäkterna från uthyrningen gör att vi kan rabattera medlemsavgiften samt bjuda våra medlemmar på olika trevliga tillställningar.

Vi antar att du redan är medlem, annars hoppas vi att du nu blivit intresserad att bli medlem för att stödja vår verksamhet och därmed vara med och påverka frågor som rör ditt boende. Än en gång - hjärtligt välkommen till Stureby.

Skapad av IT Advisory Nordic