Länkar - Stureby Villaägareförening

Länkar och telefonnummer

Polisen
Aktuella telefonnummer:
Akut - 112 (t.ex pågående inbrott, våldsbrott, etc.)

Kontakt med polisen - 114 14
(t.ex icke akut anmälningsupptagning, frågor, om man söker en viss person, m.m. Även möjlighet till att lämna tips)

Globens närpolisområde - tipstelefon
08-4012164 (telefonsvarare - oregelbundet avlyssnad - ej för akuta tips)

Storstockholms Brandförsvar
Akut - 112

Två mycket bra länkar enligt Leif Malmström, brandinspektör Distrikt Brännkyrka.
På sidan Din säkerhet finns kloka råd för det mesta en privatperson kan råka ut för i sin vardag även utöver brand.

https://www.brandskyddsbanken.se/moodle/
https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/brand-och-eld/skydda-dig-mot-brand/

Felanmälan beträffande underhåll av gator, belysning, gropar, brunnar m.m.
Lämna dina synpunkter här
Driftcentralen 08-651 00 00
vardagar kl. 08:00 - 16:30
trafikkontoret@tk.stockholm.se

Villaägarnas Riksförbund
www.villaagarna.se

Stadsdelsnämnden
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Flyttanmälan eller tillfällig adressändring
www.adressandring.se

Mobila miljöstationen
www.stockholmvattenochavfall.se

Lämna vattenmätarställningen på webben
www.stockholmvattenochavfall.se

Strömavbrott
www.fortum.se

Postnummer, porto m.m
www.postnord.se

Gula Sidorna
www.gulasidorna.eniro.se

Stureby Vårdcentral
www.ptj.se/stureby-vardcentral/

Elrådgivning/Elbörsen
www.energimarknadsbyran.se

Skapad av IT Advisory Nordic