Styrelsen - Stureby Villaägareförening

Styrelsens sammansättning

Mail: info@sturebyvilla.se

Föreningens adress:
Skönviksvägen 210, 122 62 Enskede
Föreningens PlusGiro: 15 06 09-6

Ordförande

bild

Leif Gyriz

Skönviksvägen 210

08-91 27 55

ordforande@sturebyvilla.se


Vice ordförande

bild

Magdalena Sörensen

Skärblackavägen 27

08-722 70 44


Kassör

bild

Hans Ånstrand

Avmätarvägen 12

08-81 55 89

kassor@sturebyvilla.se


Sekreterare

bild

Max Lennesiö

Ramviksvägen 220

070-214 69 50

sekreterare@sturebyvilla.se


Vice sekreterare

bild

Christian Sundqvist

Bandhagsvägen 52

08-91 68 56


Suppleant

bild

Roger Andréasson

Brättnevägen 14


Suppleant

bild

Maria Persson

Skönviksvägen 232


Revisor

bild

Hans Wahlgren

Korsnäsvägen 14


Revisor

bild

Thomas Hammenbäck

Husumgränd 9


Revisors suppleant

bild

Anders Strömberg

Östanåvägen 24


Revisors suppleant

bild

Bo Rendahl

Ramviksvägen 222


Skapad av IT Advisory Nordic